Odpovedzte prosím na 5 otázok o Vašom mene:     Vaše meno:

Chlapčenské mená na #

ABCDEFGHIJKLMNORSTV

Dievčenské mená na #

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTVZ

Mená chlapčekov končiace na #

AČĎÉHIKĹMŇOŔŠŤVXYŽ

Mená dievčatiek končiace na #

ÄÉHÍKĽŇORŠŤY