Odpovedzte prosím na 5 otázok o Vašom mene:     Vaše meno:

Chlapčenské mená na #

ABCDEGHJKLMNPRSTUVZ

Dievčenské mená na #

ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVXZ

Mená chlapčekov končiace na #

ÄBCHĎEIKLMNORSŤY

Mená dievčatiek končiace na #

ÄĎÉIĽŇÔŔSŤÝ